Tvangsfjernelser

Der kan være mange grunde til, at tvangsfjernelser af børn finder sted. Men spørgsmålet er, om de finder sted på det rigtige grundlag.
Ét er, at man kan konstatere, at forældrene ikke er i stand til at passe på deres børn. De kan være i røget ind i en dyb krise af forskellige grunde, som udmønter sig i, at børnene bør fjernes, fordi de misrøgtes. Noget andet er, at tvangsfjernelser er forfærdelige. Det er aldrig sundt, at et barn fjernes fra sine forældre. Det kan være nødvendigt. I nogle tilfælde kan det være barnet selv, som ønsker at blive fjernet fra forældrene. Trist, ja, men det er virkeligheden.

Kommunen bestemmer

Det er kommunen, som beslutter, om et barn skal tvangsfjernes eller tvangsanbringes, som det også kaldes. Tvangsfjernelser og tvangsanbringelser er det samme. Det er bare to forskellige ord!
Beslutningen, kommunen tager, hviler på undersøgelser af barnets kår og forældrenes situation og tilstand. Men nogle gange går det galt. I helt forfærdelige tilfælde får kommunen ikke viden om, at noget er ved at gå galt for barnet. I andre tilfælde har kommunen ikke fået belyst forholdene korrekt, og det kan have uheldige konsekvenser for både barnet og dets forældre.

Brønderslev sagen

Hvem husker ikke sagen om børnene fra Brønderslev? Den handlede om en pige, som flygtede fra sin familie og angav forældrene for misrøgt og vold mod hende selv og hendes søskende. I den konkrete sag var der store debatter, om kommunen havde gjort sit arbejde godt nok. At pigen angav sine forældre, fortæller mig, at det gjorde den ikke! Børnene burde være blevet tvangsanbragt eller -fjernet, inden pigen fik muligheden for at angive forældrene.
Men debatten handlede også om samarbejdet mellem politiet og kommunen. Og naturligvis også om økonomiske ressourcer.

Sagen mod forældrene er nu afsluttet. De har fået deres domme og afsoner.
Debatterne, som fulgte i kølvandet på sagen om børnene fra Brønderslev, viser, hvor kompliceret det er med tvangsanbringelser i dag.
Nogle kommuner har ressourcerne til at håndtere sager, andre har ikke. Kommunens socialrådgivere vil naturligvis gøre, hvad de kan, men der kan ske fejl – både administrative og i kommunikationen med andre involverede – fx politiet.

Advokater til familieret

Det er også ekstremt vigtigt at sikre sig juridisk kompetent bistand fra advokater med speciale i familieret.

Hvis kommunen griber ind for at fjerne et barn, så har forældrene nogle rettigheder, som den har pligt til at gøre dem opmærksom på. Det gælder fx, at forældrene har ret til at have samvær og kontakt med barnet, hvis barnet gerne vil det.
Hvis forældrene er uenige med kommunen om den handlingsplan, som skal lægges for, at tvangsfjernelsen kan ophæves, eller dens længde, har de også ret til bistand fra en advokat. Gratis. Kommunen skal finansiere omkostningerne, som er forbundet med advokatens ydelse.

Kommer du i en situation, hvor dit barn skal tvangsanbringes, eller bliver tvangsfjernet, så husk, at din advokat kan hjælpe dig. Hvis hun føler, at hun ikke har nok viden omkring dette, så kan hun helt sikkert hjælpe dig med at finde én, som både har erfaring og forståelse for situationen, du er i. Det kan nemlig være fornuftigt at bruge en advokat, som ikke er beskikket, da din tillid til advokaten i sådan et tilfælde, måske ikke er på et niveau, hvor du føler, at du bliver behandlet retfærdigt.