Den syvtakkede stjerne

Tænk lige på den syvtakkede hvide stjerne på blå baggrund. Når man ser den, er ingen jo i tvivl om, at det drejer sig om Mærsk-koncernen, argumenterede den foredragsholder, der i går var inviteret i vores erhvervsklub for at fortælle om det, man i reklameverdenen kalder corporate identity.

Det drejer sig for både store og mindre virksomheder om at have en skarp profil, som vækker genkendelse i en stor del af befolkningen, understregede manden og pointerede, at det er uhyre vigtigt for enhver virksomhed at skabe sig en visuel identitet, for det er naturligvis godt med et navn, som folk kan forholde sig til og nikke genkendende til, men de fleste husker et synsindtryk langt bedre end et navn, så derfor skal man lægge meget vægt på virksomhedens logo.

Det var der for så vidt ikke noget nyt i for ret mange af os, men alligevel kan det jo være gavnligt at få den slags gentaget, for mange af os beskæftiger os jo ikke ret meget med begrebet branding i dagligdagen, selv om vi som erhvervsfolk naturligvis godt ved, at det er vigtigt at få gjort sin virksomhed kendt i en bred kreds.

Det var overordnet set et godt foredrag, vi fik i klubben, og efterfølgende havde vi en god debat om indholdet i foredraget. Der var lige ved at gå lidt kage i det, da et af vores medlemmer hævdede, at det er nok med firmaets navn, hvis bare navnet har tilstrækkeligt med gennemslagskraft. Tænk bare på Lego klodserne, var hans argument.