Borebiller på tilstandsrapporten

Der er mange husejere, der får sig en alvorlig overraskelse, når de gennemlæser en tilstandsrapport. Det kan være enten om man skal sælge eller købe en ejendom. Her dukker der ofte problemer op, man end ikke vidste fandtes. En ting er jo, at hvis der er rotter på loftet eller mus i væggene. Det kan man jo høre, når man slukker lyset. Men når der er skadedyr på loftet, så er man lykkelig uvidende, at der rent faktisk er og findes et problem, som man for længst burde have taget stilling til.  Eller nok rettere – at man burde have arrangeret en bekæmpelse.

K2 eller K3 anmærkning

Langt de fleste der ønsker at købe et hus, løber skrigende væk, når der findes en anmærkning som K2 eller K3.  Dette certifikat skal være udfyldt, når der er tale om bærende tagkonstruktion, hvor spær og lægter hurtigt svækkes, hvis træorm får lov at gnaske løs i årevis.

Hvad gør man når der er konstateret træ-ødelæggende insekter på loftet ?

En ting er helt klart. Det hjælper ikke, hvis man selv sprøjter noget tilfældigt gift på. Mange har jo i årevis forsøgt sig med petroleum. For det første er det giftigt og dermed farligt. For det andet, er det alt andet end effektivt. For det tredje, så har man jo ikke et bevis for, at der er foretaget en korrekt bekæmpelse af borebiller. Altså, så får den nye husejer ikke dokumentation for, at det er en behandling man kan stole på. Huller i træ forsvinder jo ikke, bare fordi man sprøjter et middel på. Derfor vil det stadig drysse ud med boremel, som det kaldes. Det er en fin savsmuld.  Derfor er det tvingende nødvendigt, at man allierer sig med et troværdigt skadedyrsfirma. Om de er lokale eller landsdækkende betyder ikke så meget.

Garantier

Det vigtigste er, at de kan tilbyde en garanti i form af deres sprøjtecertifikat. Det er ikke nok blot at kalde sig for skadedyrsbekæmper, hvis man ikke er autoriseret.  Har firmaet papirerne i orden, så vil de oftest også kunne afhjælpe andre skadedyr som mosegrise, klædemøl og sølvfisk. De dækker et bredt spekter af service, da de har mange desinfektører kørende. Har man en forsikring, kan man med held for dem til at dække skaden. Men det kræver, at man er godt til at overbevise dem om, at der er fare for sammenstyrtning. Men det meste træ, der er ødelagt af insekter, kan man jo sige er nedbrudt.