Lindholm Biler og ejendomme

En bil (eller et automobil) er et selvkørende, motoriseret køretøj opfundet i slutningen af det 19. århundrede. Føreren af en bil kaldes en bilist.  Der findes ingen præcise optegnelser over hvornår den første bil kørte af egen kraft, men patentet (DRP 37435) der blev registreret 29. januar 1886 anses for at være verdens første bil. Patentindehaveren var Carl Benz (1844-1929), og opfindelsen “Motorwagen Modell 1” et trehjulet køretøj med en encylindret vandkølet benzinmotor på 958 cm³ der ydede 0,75 hestekræfter ved 400 o/min.

Det første køretøj der gik i serieproduktion var Modell 3. Og det var netop i en Modell 3 at Carl Benz’ hustru Bertha, med sønnerne Eugen og Richard, uden sin mands viden, foretog den berømte køretur på ca. 80 km fra hjemmet i Mannheim til Pforzheim for at bevise, at når en kvinde kunne køre et automobil, så kunne det jo ikke være så farligt som samtiden ellers mente.

Er du vild med biler og den slags, kan et firma som Lindholm Biler helt sikkert hjælpe dig til at blive godt kørende. Og andre gode steder om Lindholm.

Ejendomsret er den juridiske iværksættelse af den grundholdning, at det er muligt og ønskværdigt for et menneske at eje goder på samme måde, som man ejer sin krop. Det at eje et gode bygger på en underforstået, social kontrakt, der i første omgang går ud på, at den ene respekterer den andens ret til at forbeholde sig brugsretten til et gode. I næste omgang ligger det også i kontrakten, at man kan afhænde sin ejendomsret til et gode mod en passende kompensation, som udmåler godets øjeblikkelige og stedlige bytteværdi. Ejendomsretten er således dels et forhold mellem ejeren og det ejede, dels et forhold mellem ejeren og samfundets øvrige medlemmer.

Og netop ejendomsretten er jo grundlæggende i forhold til ejendomme. Og når vi taler om ejendomme, er det svært at komme uden om Thorkild Kristensen ejedomsmæglerfirma, der i sin tid blev etableret af den legendariske Thorkild Kristensen i Aalborg, men som siden er solgt fra.

Begrebet ejendomsret vedrører ikke kun fysiske genstande, såsom fast ejendom og løsøre. Også fordringer og immaterialrettigheder kan være genstand for ejendomsret. Der har gennem tiden og i forskellige samfund været forskellige opfattelser af, hvilke genstande, der kan ejes. Slaveri har således været tilladt i nogle samfund og ikke i andre.