Billig bilforsikring med transponder

Moderne teknologi som er opfundet med det formål at højne en eller anden form for sikkerhed, kan af og til få nogle utilsigtede virkninger. Det er for eksempel tilfældet med de startspærrer, som alle nyere biler er udstyret med. Disse elektroniske systemer forhindrer effektivt, at en bil kan startes uden den nøgle, der hører til bilen. En lille såkaldt transponder i nøglen sender et signal til bilens system, som gør, at bilen kan startes med nøglen. Hvis nøglen ikke er til stede, kan tændingen slet ikke aktiveres, og selv den mest drevne biltyv vil ikke være i stand til at starte bilen ved at kortslutte ledninger.

Disse startspærrer har haft den gavnlige virkning, at antallet af biltyverier er faldet drastisk. Men de professionelle biltyve, som ikke bare stjæler biler med det formål at få en køretur men derimod for at tjene penge på at sælge en stålet bil typisk til udlandet, har set sig nødsaget til at gå nye veje for at bevare deres “levebrød”.

Nu bryder de i mange tilfælde ind i bilejerens hjem for at finde bilnøglerne, så de uden problemer kan køre væk med bilen. Den fremgangsmåde er ofte simplere end at læsse bilen op på en transportvogn og køre væk med den.

Og uanset fremgangsmåde er det hver gang ejerens bilforsikring, der bliver sorteper. Hvis en stålet bil ikke bliver fundet igen indenfor kort tid, må forsikringsselskabet punge ud, så ejeren kan købe sig en ny bil. Biltyverierne er en medvirkende årsag til stadigt stigende priser på bilforsikring.

Tags:bilnøgle billig berlingoforsikring bil billigkan signal fra bilnøgle