IT med Business Intelligence

Det skulle vise sig at blive et rigtigt godt og givtigt møde, jeg holdt for præcis et halvt år siden med to repræsentanter for et it-firma. Jeg havde kontaktet firmaet, fordi jeg efterhånden alt for tit oplevede, at jeg manglede overblik over både råvareindkøb, bemanding, sygefravær og meget andet i den kæde af 16 restauranter, som jeg er administrationschef for.

Det var de enkelte restauranters opgave at rapportere de data, som jeg var nødt til at have for at få overblik over udviklingen i vores kæde og i de enkelte restauranter. For hvis noget halter et sted, er det ofte vellykket, at vi fra centralt hold går ind og analyserer på tingene for at holde omsætningen og indtjeningen på det ønskede niveau.

De to it-folk foreslog på det møde, at vi skulle investere i et Business Intelligence system, som kan sammenkæde de forskellige data fra hver enkelt restaurant og give mig det totalbillede af den aktuelle situation, som jeg ofte har savnet.

Et eksempel kan være et uheldigt sammenfald af sygefravær hos flere ansatte på en enkelt restaurant, som derfor har et akut behov for hjælp til for eksempel servering. Vi har i kæden et korps af faste vikarer, vi kan trække på i den slags situationer, men det er naturligvis bedst, at vi så vælger vikarer, der geografisk bor i nærheden af den restaurant, der har brug for vikarhjælp.

Både her og i andre tilfælde har vores BI-system hjulpet virkeligt meget, så udgiften til den nye software hurtigt er tjent hjem.