Tilladelser til digital tv

Radio- og tv-nævnet har besluttet at tildele 220 tilladelser til ikke-kommerciel tv-programvirksomhed i det nye digitale sendenet. Nævnet har modtaget 303 ansøgninger og har ved fordelingen af tilladelserne bl.a. lagt vægt på alsidighed og på egenproducerede programmer.

De nye tv-stationer – der både omfatter regionalt og landsdækkende tv – vil kunne sende i det digitale sendenet på “MUX 1” fra 1. november 2009. På denne dato slukker det analoge sendenet i Danmark, med henblik på at danskerne kan få gavn af den øgede kanalkapacitet, som digitalt tv giver. I dag sender ca. 150 ikke-kommercielle tv-stationer analogt i mindre lokale områder.

De landsdækkende udsendelser vil bl.a. indeholde programmer om emner med bred appel og programmer målrettet bestemte befolkningsgrupper, f.eks. om klima, til kvinder, til børnefamilier og til bestemte etniske grupper. De regionale udsendelser vil bl.a. indeholde programmer med lokalstof fra regionen og mere idébaserede programmer.

I sendeområderne svarende til TV 2/Syd, TV 2/Lorry og i den landsdækkende sendemulighed har der været flere ansøgere, end der umiddelbart er plads til. Ved Nævnets tildeling af sendetilladelser i disse områder har Nævnet derfor lagt vægt på alsidighed, egenproduktion og ansøgernes økonomiske mulighed for at realisere de opstillede programplaner.

Alle ansøgere i de øvrige seks regionale områder har fået tilladelse.

Radio- og tv-nævnet har fuldt udnyttet muligheden for at reservere op til 21 timer om ugen til landsdækkende udsendelser. Det skyldes, at der har været stor interesse for at sende landsdækkende, og 15 ansøgere har fået tilladelse hertil. Ud fra bl.a. ansøgernes interesse har Nævnet placeret det landsdækkende sendebånd mellem kl. 9:00-10:00, 14:00-15:00, 21:30-22:00 samt mandag-lørdag 2:30-3:00 og søndag kl. 23:30-24.00.

Når der nu kommer væsentligt flere tv-stationer, der skal have del i tilskudsmidlerne, bliver der færre til hver enkelt. Radio- og tv-nævnet har derfor besluttet, at den samlede tilskudspulje til ikke-kommercielt radio og tv for 2010 på knap 53 mio. kr. skal fordeles med 65 pct. til tv og 35 pct. til radio. Med den fordeling bliver højest mulige tilskud fra Nævnet til en tv-station i 2010 270.038 kr. Nævnet har tilstræbt at det maksimale tilskud for henholdsvis radio og tv ligger så tæt som muligt på det tidligere. Så vil jeg hellere leve af slankesuppe!