Målinger af vand

Det er faktisk ikke så rart at blive ringet op fra det vandværk, ens sommerhus er tilsluttet, og få den besked, at der må være en lækage et sted i eller ved vores sommerhus. I hvert fald havde vandværket konstateret et voldsomt overforbrug, da den årlige måleraflæsning fandt sted.

Jeg skyndte mig at ringe til det VVS-firma, vi tidligere har brugt til lidt arbejde ved sommerhuset, og jeg aftalte med VVS-manden, at vi skulle mødes ved huset næste dag. Han ankom med en varebil fuld af avancerede måleinstrumenter, som skulle gøre ham i stand til at lokalisere den læk, der var opstået enten i stikledningen ind til huset eller et sted i selve huset.

Han forklarede, at han ved hjælp af et flowmeter først ville måle, hvor meget vand, der strømmede ind i systemet, mens alle vandhaner var lukket. Derefter kunne han skyde et andet apparat ind i systemet for at måle et eventuelt differenstryk i stikledningen.

Han ville også måle vandets viskositet, for et utæthed vil ofte trække lidt sand ind i rørene, så vandets viskositet ændres. Han fortsatte med en niveaumåling af vandet i bunden af den brønd, hvor vores stikledning er koblet sammen med vandværkets ledning. Men hans niveaumåler viste normal vandstand, så det var næppe her, problemet var opstået.

Med et manometer kontrollerede han det tryk, vandet kom frem med, og det viste sig også at være normalt. Hans flowmåler afslørede heldigvis hurtigt, hvor vores lækage var, så der kunne graves op til reparation af stikledningen.